รวม สือ ภาพและเสียง
 

หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการมองเมืองเหนือ ทางช่อง สทท. เชียงใหม่ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดู(564)ครั้ง
สารคดีเฉลิมพระเกียรติตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ ตอนที่ ๑๗ ดู(484)ครั้ง
ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ดู(546)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเก็บซากกระทงที่เริ่มส่งกลิ่นเหม็นบริเวณหน้าประต ดู(906)ครั้ง
ผลงานการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการฯ แม่แฝก- ดู(1018)ครั้ง
สารคดี ชุด ความสุข ดู(807)ครั้ง
นายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ใ ดู(1419)ครั้ง
สารคดี เรื่อง "บทบาทและภารกิจ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน" ดู(1305)ครั้ง
หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ในรายการมองเมืองเหนือ ท ดู(1199)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา3) ดู(928)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา2) ดู(914)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (เสวนา1) ดู(1022)ครั้ง
การเสวนา บทเรียนกรมชลฯกับมหาอุทกภัย ปี 2554 (พิธีเปิด) ดู(970)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 7 ดู(1062)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในการดำเนิ ดู(1163)ครั้ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ ดีเด่น ฝายเหมืองดั้ง ดู(1360)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ดู(2984)ครั้ง
งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ดู(2922)ครั้ง
84 พรรษา ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ ดู(2232)ครั้ง
น้ำท่วมเชียงใหม่ ดู(2513)ครั้ง
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com