คำรับรองปฏิบัติราชการ
 

 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2560
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2559
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2558
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2557
 

คำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2556
 

 

 

rid1_29-2-59.pdf

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com