หน่วยงานในสังกัด
 

 

 

  ส่วนวิศวกรรมบริหาร 
          
  ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
           
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
           
  ส่วนแผนงาน
             ส่วนเครื่องจักรกล
           
  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
           
  โครงการชลประทานจังหวัด             โครงการชลประทานเชียงใหม่
                                                                          โครงการชลประทานลำพูน
                                                                       
  โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
                                                                       
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แตง
                                                                       
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด
                                                                       
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
                                                                       
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
                                                                          โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1

                                       

              หน่วยงานชลประทานส่วนกลาง      กรมชลประทาน
                                                                          สำนักงานเลขานุการกรม 
                                                                          กองการเงินและบัญชี
                                                                          สำนักกฎหมายและที่ดิน
                                                                          กองแผนงาน
                                                                          กองพัสดุ 
                                                                          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                                                                          สำนักเครื่องจักรกล
                                                                          สำนักบริหารโครงการ
                                                                          สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                                          สำนักวิจัยและพัฒนา
                                                                          สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
                                                                          สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
                                                                          สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
                                                                          สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
                                                                          สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง   โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1
                                                                          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
                                                                          กลุ่มตรวจสอบภายใน
                                                                          กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
                                                                          สถาบันพัฒนาการชลประทาน
                                                                          สำนักส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
                                                                          สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
   สำนักงานก่อสร้าง 1

            
  สำนักชลประทาน /                             สชป.2                เชียงราย, พะเยา, น่าน, ลำปาง

    โครงการชลประทานจังหวัด                สชป.3               อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์

  สชป.4               แพร่, สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร

  สชป.5               อุดรธานี, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, หนองคาย

  สชป.6               ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด

  สชป.7               นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี, ยโสธร

  สชป.8               นครราชสีมา, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์

  สชป.9               สระแก้ว, นครนายก, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, ตราด

  สชป.10             เพชรบูรณ์, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สระบุรี

  สชป.11             นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ

  สชป.12             ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี

  สชป.13             ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม

  สชป.14             เพชรบุรี, ระนอง, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์

  สชป.15             สุราษฏ์ธานี, ภูเก็ต, พังงา, นครศรีธรรมราช, ตรัง, กระบี่

  สชป.16             พัทลุง, สงขลา, สตูล

  สชป.17             ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส


 


 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com