ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีรับไฟหลวงพระราชทาน เพื่อใช้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
update(2017-10-19 07:21:58)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำและสถานการณ์น้ำสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
update(2017-10-19 04:45:17)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2017-10-19 04:24:24)ดู(15)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมการประชุมด้านความมั่นคง หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-10-18 08:42:30)ดู(16)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-10-18 02:59:46)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-10-18 02:58:40)ดู(16)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “พระราชกรณียกิจสถิตในดวงในราษฎร์”
update(2017-10-16 08:58:45)ดู(28)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี
update(2017-10-16 08:55:15)ดู(20)ครั้ง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอจอมทอง แม่วาง และดอยหล่อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลาง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
update(2017-10-12 06:57:29)ดู(37)ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตรวจสอบพื้นที่และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตคลอง RMC แม่แตง ในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-10-12 06:56:21)ดู(32)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 349 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com