กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังมาตรการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference
update(2020-03-31 08:21:30)ดู(12)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ดำเนินการลดจำนวนบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from home) เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
update(2020-03-31 08:18:43)ดู(10)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังมาตรการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference
update(2020-03-31 08:14:15)ดู(8)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังมาตรการ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติ ของส่วนราชการ
update(2020-03-27 05:40:23)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 คุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
update(2020-03-27 05:36:06)ดู(15)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและมาตรการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในหน่วยงาน ผ่านระบบ VDO Conference
update(2020-03-27 04:41:35)ดู(5)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผ่านระบบ VDO Conference
update(2020-03-24 09:01:43)ดู(24)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังการแถลงข่าว "การบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี 2563"
update(2020-03-24 08:58:45)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
update(2020-03-24 08:55:47)ดู(16)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2563
update(2020-03-19 10:23:40)ดู(46)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 123 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com