ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-06-18 07:42:45)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์โครงการและให้ข้อมูลงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)
update(2019-06-18 07:38:36)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2019-06-18 07:32:57)ดู(22)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
update(2019-06-18 07:28:11)ดู(25)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
update(2019-06-18 07:11:45)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดบูธเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117
update(2019-06-18 03:50:51)ดู(26)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ)
update(2019-06-18 03:45:00)ดู(6)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการนำเสนอรายงานการประเมินผล “การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561”
update(2019-06-18 03:40:35)ดู(5)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู พัฒนาและแกไขปัญหาลำน้ำแม่คาว
update(2019-06-11 07:47:03)ดู(25)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมหารือและมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ
update(2019-06-11 07:42:33)ดู(20)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 177 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com