ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561
update(2018-12-11 04:34:49)ดู(14)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
update(2018-12-06 08:31:25)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร
update(2018-12-06 07:55:52)ดู(30)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
update(2018-12-06 07:50:58)ดู(21)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
update(2018-12-06 07:45:18)ดู(20)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”หลังเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิง
update(2018-11-27 06:56:18)ดู(45)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-21 03:43:38)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-16 08:06:18)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
update(2018-11-16 07:59:19)ดู(52)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
update(2018-11-16 07:52:02)ดู(68)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com