ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสายสนับสนุน กรมชลประทาน ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-07-26 03:26:06)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-07-26 03:21:18)ดู(40)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KMA Site Visit ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
update(2017-07-24 03:37:25)ดู(53)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KMA Site Visit ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
update(2017-07-21 01:55:13)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
update(2017-07-20 04:46:35)ดู(73)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการทบทวนความเหมาะสมของการจัดโครงสร้าง ของหน่วยงานราชการฯ
update(2017-07-20 04:45:29)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560-2561
update(2017-07-17 07:46:10)ดู(86)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-07-17 07:45:13)ดู(77)ครั้ง
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , ถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560, ประชุมคณะทำงาน KMA (6หมวด) และคณะทำงานเครือข่ายด้านการจัดการความรู้
update(2017-07-17 07:43:28)ดู(72)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
update(2017-07-17 07:41:54)ดู(64)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com