ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธรณีพิบัติภัยด้านแผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และการดูงานภาคสนาม
update(2018-07-18 07:30:51)ดู(66)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมมอบแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ
update(2018-07-16 03:50:56)ดู(187)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมใจปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดด พัฒนาถนนมหิดลและถนนสนามบิน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมทั้งปรับทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่
update(2018-07-13 08:38:18)ดู(109)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
update(2018-07-12 08:08:24)ดู(122)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
update(2018-07-11 06:44:25)ดู(178)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
update(2018-07-09 02:34:56)ดู(104)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพด้านวิศวกรรม และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา”พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-07-05 07:58:57)ดู(162)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “12 ปี สืบสาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
update(2018-07-05 07:46:52)ดู(153)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
update(2018-07-04 07:53:58)ดู(148)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการประชุมติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-07-04 07:22:34)ดู(146)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com