ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-06-13 02:49:12)ดู(47)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย
update(2018-06-06 03:41:18)ดู(88)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561
update(2018-06-04 08:39:06)ดู(111)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ Kick off ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-05-31 05:06:42)ดู(60)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
update(2018-05-30 08:43:39)ดู(60)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update(2018-05-30 08:37:41)ดู(50)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมของหน่วยงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-25 05:08:50)ดู(95)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561
update(2018-05-24 06:04:19)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561
update(2018-05-17 07:41:34)ดู(64)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใน “โครงการศึกษาดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ(ช่วงแม่แตง-แม่งัด)”โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-05-17 07:36:25)ดู(78)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com