ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1
update(2018-07-03 03:39:06)ดู(170)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
update(2018-06-29 03:47:45)ดู(183)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-06-27 02:41:09)ดู(67)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2018-06-26 04:54:06)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการ และรับฟังผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-26 04:48:12)ดู(157)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-26 04:34:32)ดู(60)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่
update(2018-06-20 07:46:26)ดู(126)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-20 04:40:45)ดู(66)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
update(2018-06-19 06:19:53)ดู(77)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
update(2018-06-19 06:11:53)ดู(87)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com