ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
update(2018-06-18 07:46:36)ดู(72)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-18 07:41:50)ดู(113)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2561
update(2018-06-15 07:53:21)ดู(133)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-15 04:21:47)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
update(2018-06-15 03:52:54)ดู(84)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-13 08:51:41)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-06-13 02:49:12)ดู(69)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย
update(2018-06-06 03:41:18)ดู(132)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561
update(2018-06-04 08:39:06)ดู(163)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ Kick off ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-05-31 05:06:42)ดู(77)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com