ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ดูงาน โครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ร่วมกับรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน
update(2017-07-03 02:35:42)ดู(73)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมธนาคารน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย และการบริหารจัดการน้ำกับเกษตร 4.0
update(2017-07-03 02:33:47)ดู(49)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-07-03 02:32:43)ดู(47)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 งบกลาง (เพิ่มเติม2559-2560) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา
update(2017-06-30 06:15:06)ดู(77)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-06-29 06:50:39)ดู(86)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 งบกลาง (เพิ่มเติม2559-2560) ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
update(2017-06-29 06:49:15)ดู(81)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการประเมินการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน / ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ
update(2017-06-23 08:17:45)ดู(101)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-06-23 08:16:27)ดู(79)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบันทึกรายการเดินหน้าประเทศไทย และประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-06-23 08:14:03)ดู(72)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด
update(2017-06-23 08:06:25)ดู(63)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com