ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
update(2017-06-19 09:25:09)ดู(87)ครั้ง
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทานและสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
update(2017-06-19 09:24:10)ดู(95)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
update(2017-06-19 09:23:06)ดู(64)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม VDO Conference พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ในช่วงฤดูฝนปีพ.ศ. 2560
update(2017-06-19 09:21:46)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
update(2017-06-19 09:19:04)ดู(84)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติการขออนุญาตใช้พื้นที่งานก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
update(2017-06-13 02:56:31)ดู(109)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
update(2017-06-13 02:54:42)ดู(79)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Citylife เกี่ยวกับระบบจัดการน้ำ การระบายน้ำในจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-06-13 02:52:35)ดู(74)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
update(2017-06-13 02:40:23)ดู(68)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำ บริเวณโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่
update(2017-06-09 05:59:23)ดู(95)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com