ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 5
update(2018-05-04 03:11:50)ดู(126)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-05-04 03:07:20)ดู(126)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-05-03 07:15:41)ดู(194)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการรายงานผล “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-05-03 07:08:06)ดู(156)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมแผนการจ้างแรงงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-05-01 03:53:58)ดู(173)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน
update(2018-05-01 03:49:57)ดู(165)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 , 16 ประจำปี 2561
update(2018-04-26 09:05:30)ดู(87)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-04-26 08:59:53)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-25 07:53:19)ดู(118)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ
update(2018-04-25 07:47:16)ดู(120)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com