ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเชียงใหม่การ์เด้นแลนด์ ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-06-09 05:58:17)ดู(83)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
update(2017-06-07 03:01:50)ดู(79)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ระดับกระทรวง และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
update(2017-06-07 03:00:05)ดู(77)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
update(2017-06-07 02:58:39)ดู(75)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดหาแหล่งน้ำร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
update(2017-06-07 02:56:40)ดู(65)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมอบรมการใช้งานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ROM และการใช้ข้อมูล GIS
update(2017-06-07 02:54:50)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ(FGDS)
update(2017-06-07 02:52:23)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดแถลงข่าวการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมอุทกภัย ปี 2560
update(2017-05-30 03:42:28)ดู(107)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 และเดินหน้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เครื่องสูบน้ำ เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-05-30 03:37:37)ดู(89)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย)
update(2017-05-30 03:27:15)ดู(90)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com