ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-23 10:44:29)ดู(147)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 100
update(2018-03-23 10:30:40)ดู(90)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-03-22 08:22:27)ดู(101)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-22 08:15:47)ดู(81)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบ Video Conference
update(2018-03-22 07:52:31)ดู(102)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 7 ปี
update(2018-03-22 07:44:06)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 1 และประชุมเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
update(2018-03-19 10:12:00)ดู(118)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการวางแผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-03-14 08:20:03)ดู(224)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน
update(2018-03-14 03:40:57)ดู(221)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการของกรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference
update(2018-03-13 08:14:20)ดู(180)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com