ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า กิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-04-25 07:36:36)ดู(125)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference
update(2018-04-24 04:51:02)ดู(81)ครั้ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธี “สระเกล้าดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1” เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
update(2018-04-20 06:59:44)ดู(173)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
update(2018-04-19 07:45:11)ดู(146)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2561
update(2018-04-19 02:37:27)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-04-10 07:40:36)ดู(201)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561”
update(2018-04-10 07:35:00)ดู(67)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเครือข่ายใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ(ร่าง)แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาล
update(2018-04-10 07:29:10)ดู(77)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน” จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-04-10 07:23:14)ดู(74)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-09 08:30:11)ดู(121)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com