ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการร่วมงานตรวจความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33
update(2017-05-30 03:21:40)ดู(88)ครั้ง
คณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
update(2017-05-23 07:40:06)ดู(136)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่
update(2017-05-23 07:38:59)ดู(131)ครั้ง
สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
update(2017-05-23 02:58:42)ดู(115)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ ลงพื้นที่ติดตาม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
update(2017-05-23 02:57:24)ดู(100)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมืองเชียงใหม่
update(2017-05-23 02:56:06)ดู(99)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประชุมแผนป้องกันและการบรรเทาภัยน้ำท่วมขังในเขตเมืองเชียงใหม่
update(2017-05-23 02:54:52)ดู(97)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-05-22 03:13:13)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
update(2017-05-22 03:11:40)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสนามบินเชียงใหม่
update(2017-05-22 03:10:28)ดู(73)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com