ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทางหลวง
update(2017-05-22 03:06:35)ดู(66)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูเมือง
update(2017-05-18 02:18:54)ดู(80)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด)
update(2017-05-16 03:23:24)ดู(113)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง แบบล้านนา
update(2017-05-01 07:02:06)ดู(183)ครั้ง
อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-05-01 06:58:23)ดู(128)ครั้ง
งานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน
update(2017-04-26 03:38:49)ดู(148)ครั้ง
คณะทำงานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560) ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว
update(2017-04-25 05:11:13)ดู(134)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2017-04-25 05:07:01)ดู(115)ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องในประเพณีสงกรานต์
update(2017-04-25 05:03:16)ดู(144)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมปรับแผนการส่งน้ำรอบเวรที่ 12
update(2017-04-20 08:06:45)ดู(108)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com