ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม "พัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
update(2018-04-04 08:02:49)ดู(101)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่านระบบ VDO conference
update(2018-04-04 07:54:22)ดู(104)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสัมมนา “แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน”
update(2018-04-02 03:57:24)ดู(245)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
update(2018-04-02 03:51:57)ดู(209)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ปลูกป่า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ
update(2018-03-29 07:27:35)ดู(150)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-03-29 07:19:22)ดู(231)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-23 10:44:29)ดู(214)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 100
update(2018-03-23 10:30:40)ดู(139)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-03-22 08:22:27)ดู(145)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-22 08:15:47)ดู(128)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com