ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)
update(2017-04-20 08:05:21)ดู(123)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง
update(2017-04-18 08:34:21)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการขออนุญาตที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1
update(2017-04-11 08:38:36)ดู(115)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
update(2017-04-10 03:06:54)ดู(144)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 11/2559
update(2017-04-07 07:59:28)ดู(133)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
update(2017-04-07 07:56:51)ดู(107)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมซักซ้อมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทาน / โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๖๑
update(2017-04-07 02:40:09)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุม VDO Conference เรื่องการสำรวจโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update(2017-04-03 09:02:43)ดู(173)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมการทำแผน KM ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
update(2017-04-03 09:00:20)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐”
update(2017-03-31 07:18:29)ดู(83)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com