ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือจัดทำร่างโครงการสร้างเครือข่ายชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4/2561
update(2018-01-22 02:56:04)ดู(124)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-19 07:11:34)ดู(100)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-01-19 06:34:27)ดู(218)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-01-18 04:42:04)ดู(167)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมพิจารณารายละเอียดตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-18 04:30:41)ดู(179)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-11 08:05:17)ดู(215)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงฝายแม่ร่องน้อยและฝายวังตองให้เป็นประตูระบายน้ำ
update(2018-01-11 06:52:35)ดู(262)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ
update(2018-01-11 04:54:04)ดู(192)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2017-12-29 06:33:53)ดู(294)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2017-12-29 06:28:40)ดู(222)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com