ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๒
update(2017-03-31 07:16:53)ดู(79)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สคบ.สัญจร) ครั้งที่ ๑
update(2017-03-31 07:14:31)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
update(2017-03-27 09:27:47)ดู(88)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
update(2017-03-27 08:54:46)ดู(82)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ประชุมปรับแผนการส่งน้ำรอบเวรที่ ๘
update(2017-03-24 07:00:14)ดู(71)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ครบรอบปีที่ ๙๙
update(2017-03-22 08:12:25)ดู(81)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการขอใช้ที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ การขอเช่าที่ราชพัสดุและการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
update(2017-03-22 08:08:06)ดู(87)ครั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศและ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
update(2017-03-22 08:00:15)ดู(74)ครั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมประชุมชี้แจงแก้ไขครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศและ ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560
update(2017-03-22 07:57:36)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการจัดทำเอกสารองค์ความรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
update(2017-03-22 07:42:12)ดู(72)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com