ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี 2561
update(2018-02-07 04:39:17)ดู(239)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-30 03:43:29)ดู(286)ครั้ง
กรมชลประทาน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
update(2018-01-30 03:11:44)ดู(320)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 14
update(2018-01-30 03:07:20)ดู(282)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2018-01-30 02:59:33)ดู(212)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและติดตามการตรวจเยี่ยมของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2018-01-22 07:17:26)ดู(292)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือจัดทำร่างโครงการสร้างเครือข่ายชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 4/2561
update(2018-01-22 02:56:04)ดู(142)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-01-19 07:11:34)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-01-19 06:34:27)ดู(299)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
update(2018-01-18 04:42:04)ดู(203)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com