ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
เจ้าหน้าที่พัสดุร่วมประชุมชี้แจงการแก้ไขครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศ
update(2017-03-22 07:33:06)ดู(78)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรม แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทาน
update(2017-03-22 07:15:29)ดู(68)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมในพิธีเปิด “สำนักงานคลังเขตต้นแบบ”
update(2017-03-22 07:04:35)ดู(57)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และสื่อมวลชน ในการแถลงข่าวยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพบปะสื่อมวลชน
update(2017-03-21 06:15:16)ดู(63)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมลงนาม (mou) ในกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า”
update(2017-03-17 07:47:48)ดู(76)ครั้ง
จัดประชุมปรับแผนการส่งน้ำรอบเวรที่ 7
update(2017-03-16 03:46:37)ดู(76)ครั้ง
ประชุมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบนเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ฤดูแล้ง ปี 2559/2560
update(2017-03-10 07:25:05)ดู(111)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
update(2017-03-10 07:23:47)ดู(99)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
update(2017-03-10 07:22:38)ดู(95)ครั้ง
จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำประมาณการ
update(2017-03-10 07:21:22)ดู(89)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com