ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
update(2017-11-06 07:41:01)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน
update(2017-11-06 05:07:13)ดู(31)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ในการเข้าศึกษาดูงานของสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2017-11-06 04:54:29)ดู(26)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2017-11-03 08:22:45)ดู(31)ครั้ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการด้านบริหารสินทรัพย์
update(2017-10-30 05:48:15)ดู(41)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2017-10-30 05:40:52)ดู(31)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2017-10-30 05:16:57)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-10-27 07:15:32)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์การจัดนิทรรศการ “Chiang Mai The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล”
update(2017-10-24 07:23:39)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560
update(2017-10-27 07:12:27)ดู(39)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com