ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-12-21 04:33:47)ดู(303)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
update(2017-12-21 04:27:02)ดู(298)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560
update(2017-12-19 09:05:04)ดู(158)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-12-19 08:55:27)ดู(310)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ พื้นที่ กองพลทหารราบที่ 7
update(2017-12-19 08:47:33)ดู(257)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่กับสถานศึกษา
update(2017-12-18 11:07:03)ดู(275)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการ 35 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด
update(2017-12-15 07:19:52)ดู(201)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2017-12-13 03:36:06)ดู(235)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะฯ ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560
update(2017-12-08 04:12:26)ดู(286)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน”
update(2017-12-07 05:32:10)ดู(247)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 206 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com