ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ประชุมประเมินผลการส่งน้ำรอบเวรที่ 1-5
update(2017-03-08 05:59:21)ดู(111)ครั้ง
ร่วมการประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1
update(2017-03-08 05:52:45)ดู(94)ครั้ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
update(2017-03-02 13:01:23)ดู(159)ครั้ง
ร่วมประชุม Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-02-23 01:39:59)ดู(119)ครั้ง
ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ
update(2017-02-23 01:36:39)ดู(124)ครั้ง
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-02-22 03:21:22)ดู(145)ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนจากการครอบครองโดยมิชอบด้วยกฏหมายและประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-02-22 03:20:31)ดู(125)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
update(2017-02-09 07:06:02)ดู(141)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมและรับฟังการบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2017-02-09 07:04:05)ดู(113)ครั้ง
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระเจ้ากาวิละ
update(2017-02-09 07:02:24)ดู(106)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com