ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
update(2017-01-26 06:53:19)ดู(88)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-01-17 08:16:05)ดู(132)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี 2560
update(2017-01-17 08:13:53)ดู(118)ครั้ง
พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติมาตราการลดต้นทุนในการแข่งขันสินค้า กรมชลประทานเดินหน้า ขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานให้เป็นรูปธรรม
update(2017-01-17 08:12:29)ดู(135)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
update(2017-01-17 08:09:34)ดู(151)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2017-01-17 08:08:22)ดู(129)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2017-01-17 08:06:57)ดู(132)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2017-01-12 05:18:22)ดู(110)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
update(2017-01-12 05:16:42)ดู(125)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
update(2017-01-12 05:14:03)ดู(128)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com