ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย สำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 8
update(2017-01-11 07:06:45)ดู(121)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมตรวจสอบยืนยันแผนงานและโครงการฯ
update(2017-01-11 07:05:34)ดู(99)ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2017-01-11 07:03:21)ดู(123)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสายวิชาการพบปะสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบ Video Conference
update(2016-12-28 02:29:00)ดู(139)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2016-12-27 05:01:07)ดู(143)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สัปดาห์ที่ 4
update(2016-12-22 03:10:32)ดู(170)ครั้ง
องคมนตรี ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
update(2016-12-19 01:54:35)ดู(154)ครั้ง
องคมนตรีเปิดงาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์”
update(2016-12-15 08:36:16)ดู(148)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สัปดาห์ที่ 3
update(2016-12-15 08:33:33)ดู(153)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”
update(2016-12-15 08:21:17)ดู(139)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com