ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
update(2016-12-15 08:18:53)ดู(119)ครั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
update(2016-12-09 12:05:55)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-12-09 12:02:03)ดู(138)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา
update(2016-12-09 11:59:38)ดู(104)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4
update(2016-11-22 15:06:30)ดู(154)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
update(2016-11-22 15:01:14)ดู(164)ครั้ง
สชป1 ร่วมประชุมการจัดทำแผนงานเร่งด่วนระบบชลประทาน
update(2016-11-22 09:37:54)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรณรงค์การทำความสะอาดเก็บกระทง ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลในลำน้ำปิง
update(2016-11-17 14:20:43)ดู(156)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 6/2559 ผ่านระบบ Video Conference
update(2016-11-16 16:09:08)ดู(145)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานโครงการประชารัฐร่วมใจ จังหวัดเชียงใหม่ กำจัดผักตบชวา คูน้ำไหล คลองน้ำใส ถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวง
update(2016-11-14 14:55:59)ดู(140)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com