ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3
update(2016-11-14 14:34:24)ดู(121)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 “ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
update(2016-11-14 14:32:08)ดู(128)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
update(2016-11-11 14:12:25)ดู(114)ครั้ง
กรมชลฯ เดินเครื่องเจาะอุโมงค์ส่งน้ำ“สานต่องานพ่อ เติมน้ำเติมชีวิต” เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
update(2016-11-10 14:21:53)ดู(109)ครั้ง
การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
update(2016-11-09 09:40:59)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวการเตรียมการจัดประชุมชลประทานโลก และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
update(2016-11-02 11:19:18)ดู(183)ครั้ง
สชป1 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสถานที่ ยานพาหนะ และทัศนศึกษา
update(2016-11-02 11:14:29)ดู(187)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน
update(2016-10-31 13:15:07)ดู(172)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
update(2016-10-27 10:08:59)ดู(184)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 “ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-26 13:44:32)ดู(125)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com