ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว NBT เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดงานชลประทานโลก
update(2016-10-25 15:53:44)ดู(154)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมทบทวนบทเรียนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
update(2016-10-25 15:52:32)ดู(129)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี พ.ศ.2559
update(2016-10-25 14:28:16)ดู(156)ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 14:26:30)ดู(114)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 12:05:00)ดู(112)ครั้ง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 12:02:14)ดู(115)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 11:59:50)ดู(106)ครั้ง
โครงการชลประทานลำพูน จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 11:54:35)ดู(117)ครั้ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายความอาลัย
update(2016-10-25 11:49:25)ดู(105)ครั้ง
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-25 11:49:43)ดู(98)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com