ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการชลประทานลำพูน จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-21 16:06:11)ดู(98)ครั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดพิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมเกล้าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-21 16:03:06)ดู(113)ครั้ง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมพิธีบูชาแม่น้ำ เจ้าที่เหมืองพญาคำ และร่วมเสวนาภูมิปัญญาการบริหารจัดการน้ำเหมืองฝาย
update(2016-10-21 15:54:35)ดู(129)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-18 14:52:17)ดู(163)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World)
update(2016-10-18 14:31:52)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2
update(2016-10-18 14:16:44)ดู(104)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
update(2016-10-18 13:57:52)ดู(119)ครั้ง
สำนักงานชลปานที่ 1 ร่วมตรวจพื้นที่และกำหนดจุดจอดรถ VVIP ประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
update(2016-10-18 11:00:02)ดู(119)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีถวายอาลัย
update(2016-10-14 10:18:27)ดู(154)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1จัดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1
update(2016-10-12 09:21:42)ดู(106)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com