ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 3/2559 ผ่านระบบ Video Conference
update(2016-10-11 10:34:11)ดู(110)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะของ JIID ในการเข้าสำรวจโครงการบริหารจัดการชลประทาน
update(2016-10-07 15:20:40)ดู(142)ครั้ง
สชป1 จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 (ประชุมครั้งที่ 3/2559)
update(2016-10-06 11:13:14)ดู(109)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมทบทวน แผน MTEF ปี 2560-2566
update(2016-10-06 10:56:14)ดู(104)ครั้ง
สชป1 จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด)
update(2016-10-06 10:24:11)ดู(129)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559
update(2016-10-05 11:26:36)ดู(102)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุ ราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559
update(2016-10-05 11:25:14)ดู(144)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4
update(2016-10-05 11:23:09)ดู(101)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ลนก.ร่วมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
update(2016-09-22 11:04:18)ดู(170)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับคณะสำนักสำรวจฯ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
update(2016-09-22 11:01:27)ดู(157)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com