ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ KMA 6 หมวด ครั้งที่ 3/2559
update(2016-09-14 15:12:46)ดู(158)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 บรรยายระบบการทำงานและการบริหารจัดการศูนย์สถานการณ์ทางยุทธวิธี
update(2016-09-14 15:00:13)ดู(177)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
update(2016-09-13 10:36:08)ดู(161)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
update(2016-09-13 10:27:05)ดู(129)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการขออนุญาตที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1
update(2016-09-13 10:18:07)ดู(138)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การแก้ไขสัญญา”
update(2016-09-13 09:30:32)ดู(136)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เมืองเชียงใหม่
update(2016-09-12 16:27:22)ดู(121)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้ตรวจราชการกรมชลประทานเขต 15 พร้อมคณะดูงานในพื้นที่
update(2016-09-12 16:15:56)ดู(145)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
update(2016-09-08 14:52:16)ดู(127)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม ประจำปีงบประมาณ 2560
update(2016-09-07 10:19:34)ดู(119)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com