ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562
update(2019-04-22 08:04:44)ดู(27)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562
update(2019-04-22 07:40:26)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2562
update(2019-04-22 07:34:24)ดู(27)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด)
update(2019-04-22 06:50:50)ดู(19)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝายดอยน้อย
update(2019-04-22 06:46:16)ดู(8)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2562
update(2019-04-22 06:40:11)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-04-22 06:35:16)ดู(9)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
update(2019-04-22 06:20:05)ดู(7)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-04-22 06:08:46)ดู(7)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
update(2019-04-22 05:54:57)ดู(5)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 151 ข้อมูล
page: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com