ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคภาษาอังกฤษ (NBT World)
update(2016-09-07 10:18:00)ดู(114)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
update(2016-09-07 09:50:41)ดู(150)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสถานที่ ยานพาหนะ และทัศนศึกษาการจัดประชุมชลประทานโลก ครั้ง ที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
update(2016-09-05 09:15:10)ดู(134)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพีธีเปิดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2559
update(2016-08-30 10:32:22)ดู(131)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย)
update(2016-08-26 16:10:15)ดู(144)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสถานที่ ยานพาหนะ และทัศนศึกษา ครั้งที่ 2/2559 การจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
update(2016-08-19 14:50:19)ดู(153)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
update(2016-08-18 10:13:40)ดู(145)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
update(2016-08-17 08:17:57)ดู(216)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ด้านต่าง ๆ KMA 6 หมวด ครั้งที่ 2/2559
update(2016-08-11 10:39:33)ดู(163)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์”
update(2016-08-11 10:16:55)ดู(186)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [30] 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com