ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฝายแม่ปิงเก่า
update(2016-08-04 14:33:29)ดู(305)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมพิจารณากำหนดสถานที่วางเครื่องสูบน้ำในเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
update(2016-08-02 14:17:21)ดู(187)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก “จัดกิจกรรมสภากาแฟเชียงใหม่”
update(2016-08-02 12:31:10)ดู(190)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมองคมนตรี
update(2016-08-01 11:09:13)ดู(162)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
update(2016-07-29 13:37:01)ดู(210)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานพิธีเทิดพระเกรียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
update(2016-07-29 13:36:43)ดู(190)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมองคมนตรี
update(2016-07-29 12:15:54)ดู(133)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
update(2016-07-28 14:12:01)ดู(138)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
update(2016-07-28 12:02:35)ดู(197)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 บรรยายแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
update(2016-07-28 11:27:59)ดู(127)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com