ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2016-07-27 20:25:34)ดู(125)ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) แม่กวงอุดมธารา
update(2016-07-22 16:17:59)ดู(267)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
update(2016-07-08 12:39:27)ดู(208)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้ความร่วมมือการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ
update(2016-07-07 11:15:52)ดู(264)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
update(2016-07-06 10:44:13)ดู(197)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสัมมนา กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2559
update(2016-06-15 12:35:12)ดู(231)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานปีที่ 114
update(2016-06-15 12:41:11)ดู(259)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดงานแถลงข่าวสรุปผลการบริหารจัดการน้ำแล้ง ปี 2558/59 และการเตรียมความพร้อมอุทกภัย ปี 2559
update(2016-06-13 14:59:21)ดู(202)ครั้ง
กิจกรรมขุดลอกคูคลอง เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
update(2016-06-10 13:17:47)ดู(261)ครั้ง
โครงการขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติ
update(2016-06-10 09:05:06)ดู(223)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com