ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
กิจกรรมสำนึกรู้รักษ์น้ำ กรมชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาคูคลอง
update(2016-06-09 15:57:36)ดู(228)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานโครงการ “ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามนโยบายของรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙”
update(2016-06-09 15:36:08)ดู(188)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี
update(2016-06-09 15:24:01)ดู(254)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดปฐมนิเทศพนักงานราชการบรรจุใหม่
update(2016-06-09 13:36:56)ดู(176)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือน พฤาภาคม 2559
update(2016-05-26 15:18:38)ดู(234)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564
update(2016-05-11 11:00:51)ดู(264)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
update(2016-05-10 10:41:20)ดู(182)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2016-04-29 15:32:06)ดู(345)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และสถานการณ์ภัยแล้ง
update(2016-04-28 15:24:26)ดู(291)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดประตูระบายน้ำลงลำน้ำปิง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
update(2016-04-28 15:23:11)ดู(279)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com