ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1
update(2016-04-25 13:40:39)ดู(294)ครั้ง
งานพิธีสระเกล้าดำหัว ท่านอธิบดีกรมชลประทาน
update(2016-04-25 11:47:34)ดู(372)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่
update(2016-04-18 14:30:17)ดู(313)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (RID Happy Day)
update(2016-04-12 12:49:44)ดู(383)ครั้ง
สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิด “คืนน้ำใส ฟื้นชัยมงคล ให้น้ำแม่ข่า”
update(2016-04-08 15:54:31)ดู(251)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
update(2016-04-07 11:49:12)ดู(210)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 61 พรรษา
update(2016-04-04 11:58:25)ดู(314)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2016-04-04 11:51:55)ดู(252)ครั้ง
สำนักงานชลงานประทานที่ 1 เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
update(2016-03-31 10:57:41)ดู(224)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้กับจังหวัดเชียงใหม่
update(2016-03-31 10:55:29)ดู(252)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com