ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของผู้ใช้น้ำในลำน้ำปิง
update(2016-03-25 10:59:33)ดู(275)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต
update(2016-03-24 11:52:39)ดู(287)ครั้ง
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน จัดโครงการ Training and Workshop on Design of Small-Scaled Dam and Water Control Structures
update(2016-03-22 16:22:08)ดู(259)ครั้ง
สำนักงานชลประทนที่ 1 เฝ้า รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในพิธีเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
update(2016-03-07 10:17:00)ดู(272)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัด ส่วนภูมิภาค
update(2016-02-17 11:45:07)ดู(313)ครั้ง
การประชุมหารือเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
update(2016-02-16 12:20:26)ดู(251)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
update(2016-01-22 16:24:44)ดู(308)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1 ร่วมปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการ ในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 1
update(2016-01-18 10:19:10)ดู(321)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2016-01-18 10:17:04)ดู(296)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี
update(2016-01-15 15:31:57)ดู(359)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 [35] 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com