ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
update(2016-01-15 15:32:02)ดู(353)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการ ในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 1
update(2016-01-07 13:49:58)ดู(289)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานรับเสด็จ
update(2016-01-07 11:18:49)ดู(287)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2558
update(2015-12-25 10:04:23)ดู(305)ครั้ง
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2015-12-23 16:08:42)ดู(310)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้ง
update(2015-12-21 14:31:45)ดู(310)ครั้ง
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ
update(2015-12-21 13:40:48)ดู(203)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) การวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2558/2559
update(2015-12-21 10:07:24)ดู(317)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 14 ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาการจัดการความรู้
update(2015-12-17 15:08:31)ดู(276)ครั้ง
พิธิเปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี 33 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
update(2015-12-16 14:12:38)ดู(220)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [36] 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com