ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักชลงานประทนที่ 1 เข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
update(2015-12-16 13:28:17)ดู(306)ครั้ง
รวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
update(2015-12-09 15:16:02)ดู(229)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
update(2015-12-09 14:21:20)ดู(221)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
update(2015-12-09 14:12:24)ดู(248)ครั้ง
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล
update(2015-12-04 15:39:16)ดู(242)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2558
update(2015-12-03 12:00:04)ดู(238)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุน การทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ระยะ 5 ปี
update(2015-12-03 11:50:49)ดู(320)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
update(2015-12-02 15:55:05)ดู(176)ครั้ง
สำนักชลประทนที่ 1 ร่วมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง
update(2015-11-30 16:10:49)ดู(204)ครั้ง
สำนักงานชลประทนที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝากน้ำกิ๋นน้ำใจ๊ ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่
update(2015-11-19 16:15:03)ดู(250)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com