ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ในอำเภอจอมทอง แม่วาง และดอยหล่อ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลาง หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
update(2017-10-12 06:57:29)ดู(47)ครั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตรวจสอบพื้นที่และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเขตคลอง RMC แม่แตง ในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-10-12 06:56:21)ดู(42)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานตรวจกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
update(2017-10-12 04:34:05)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-10-11 06:13:50)ดู(30)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง
update(2017-10-09 02:05:39)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO Conference
update(2017-10-03 07:33:06)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินสถานภาพพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ
update(2017-09-29 03:44:01)ดู(34)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
update(2017-09-26 06:18:38)ดู(86)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวปิดโครงการ “ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชลประทาน” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร”
update(2017-09-20 04:07:24)ดู(105)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการฯ ในองค์ประกอบที่ 4 Innovation Base
update(2017-09-18 04:31:55)ดู(94)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com