ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2018-08-24 02:29:25)ดู(83)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดแถลงข่าวการสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากพายุ “เบบินคา” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-08-21 04:00:23)ดู(64)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ
update(2018-08-21 03:54:24)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2561
update(2018-08-17 08:54:56)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
update(2018-08-17 07:15:28)ดู(48)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ”
update(2018-08-16 08:31:01)ดู(38)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประกาศผลและมอบรางวัล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ “บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง : 9 โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ 9 ” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-08-15 04:05:48)ดู(93)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2018-08-15 03:52:22)ดู(33)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
update(2018-08-15 03:48:08)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
update(2018-08-15 03:32:08)ดู(23)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com