ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดตามแผนแม่บทส่งเสริมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)
update(2019-01-03 07:42:53)ดู(26)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)
update(2019-01-02 08:42:01)ดู(36)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะดูงานจากการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง
update(2019-01-02 08:26:18)ดู(29)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-budgeting
update(2018-12-27 05:42:33)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติมีกำหนดการเสด็จมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
update(2018-12-27 05:38:01)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-12-27 05:34:33)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60
update(2018-12-18 07:34:19)ดู(68)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์“คน รัก คลอง”… “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”
update(2018-12-18 07:25:58)ดู(57)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-12-14 03:40:49)ดู(60)ครั้ง
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้”
update(2018-12-14 03:32:30)ดู(51)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 81 ข้อมูล
page: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com