ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ปลูกป่า เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติฝนหลวงฯ
update(2018-03-29 07:27:35)ดู(62)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-03-29 07:19:22)ดู(51)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-23 10:44:29)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 33 ครบรอบปีที่ 100
update(2018-03-23 10:30:40)ดู(37)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-03-22 08:22:27)ดู(47)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-03-22 08:15:47)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 โครงการไทยนิยม ยั่งยืนผ่านระบบ Video Conference
update(2018-03-22 07:52:31)ดู(31)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบ 7 ปี
update(2018-03-22 07:44:06)ดู(30)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 1 และประชุมเตรียมความพร้อมการทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา
update(2018-03-19 10:12:00)ดู(40)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการวางแผนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-03-14 08:20:03)ดู(62)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 89 ข้อมูล
page: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com