ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดและร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผ่นดินไหว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2019-04-01 08:07:49)ดู(25)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-04-01 08:02:09)ดู(23)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-04-01 07:48:14)ดู(21)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS สำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562
update(2019-03-29 09:04:03)ดู(35)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-31 01:00:21)ดู(18)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 9 MCOT สำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562 และการช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 08:51:26)ดู(20)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 08:46:43)ดู(17)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร
update(2019-03-29 03:57:01)ดู(14)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบนท้องถนนตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 03:51:19)ดู(17)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-03-29 03:46:31)ดู(11)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 151 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com