ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update(2018-12-14 03:24:17)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯในการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2562
update(2018-12-14 03:20:52)ดู(48)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
update(2018-12-12 08:27:05)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
update(2018-12-12 08:22:10)ดู(54)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมเร่งรัดเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para-Asphaltic) หรือ ถนนงานดินซีเมนท์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)
update(2018-12-12 08:14:33)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561
update(2018-12-11 04:34:49)ดู(58)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
update(2018-12-06 08:31:25)ดู(98)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีสัญจร
update(2018-12-06 07:55:52)ดู(69)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
update(2018-12-06 07:50:58)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
update(2018-12-06 07:45:18)ดู(55)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 81 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com