ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมฝึกอบรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ
update(2017-09-14 05:19:55)ดู(99)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
update(2017-09-13 05:30:27)ดู(86)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
update(2017-09-13 02:00:22)ดู(112)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
update(2017-09-13 05:30:48)ดู(72)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานในการส่งมอบงานโครงการฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
update(2017-09-12 02:12:05)ดู(77)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
update(2017-09-07 09:05:33)ดู(81)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า การบริหารจัดการน้ำเน่าเสีย และแนวทางการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
update(2017-09-05 05:38:33)ดู(83)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39
update(2017-09-01 06:30:50)ดู(84)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมพิจารณาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ VDO Conference
update(2017-09-01 04:06:57)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านยานพาหนะ จราจร ทัศนศึกษาและดูงานการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 1/2560
update(2017-09-01 04:04:22)ดู(74)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com