ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการ “จิตอาสา ประชารัฐ กำจัดขยะจากกระทง”หลังเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่อปรับทัศนียภาพและระบบนิเวศในลำน้ำปิง
update(2018-11-27 06:56:18)ดู(80)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทาน ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-21 03:43:38)ดู(106)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-16 08:06:18)ดู(109)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561
update(2018-11-16 07:59:19)ดู(74)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
update(2018-11-16 07:52:02)ดู(98)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-16 07:48:06)ดู(79)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน
update(2018-11-16 04:32:31)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-11-16 04:21:34)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์
update(2018-11-16 04:14:43)ดู(42)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานสายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผ่านระบบ VDO Conference
update(2018-11-09 03:49:39)ดู(83)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 81 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com