ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference
update(2017-08-30 09:07:01)ดู(76)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ครั้งที่ 1/2560
update(2017-08-30 08:12:18)ดู(64)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ด้านการเกษตร
update(2017-08-30 05:19:17)ดู(60)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560
update(2017-08-30 05:17:02)ดู(50)ครั้ง
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
update(2017-08-30 05:14:42)ดู(50)ครั้ง
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
update(2017-08-29 05:02:10)ดู(58)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนราษฎรและอาคารชลประทาน ในพื้นที่ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับอิทธิพลจากพายุ “ปาข่า”
update(2017-08-28 11:25:43)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-08-28 11:24:45)ดู(42)ครั้ง
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้สัมภาษณ์นักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
update(2017-08-25 11:17:13)ดู(62)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผ่านระบบ Video Conference System และระบบ DOPA Channel
update(2017-08-25 11:15:55)ดู(52)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com