ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเชียงให
update(2017-08-22 05:34:51)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-08-21 04:59:21)ดู(66)ครั้ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดเวทีถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายชลประทาน
update(2017-08-21 04:57:11)ดู(69)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวปิดโครงการ “ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเครื่องกล ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชลประทาน” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร”
update(2017-08-21 04:53:26)ดู(68)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับอธิบดีกรมชลประทาน เปิดโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย และกิจกรรมสื่อสัญจร “สายน้ำของพ่อ (เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล) สู่โครงการชลประทานของแม่ (ประตูระบายน้ำแม่สอย)”
update(2017-08-18 07:18:05)ดู(69)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
update(2017-08-18 07:12:01)ดู(55)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560
update(2017-08-18 07:09:51)ดู(45)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-08-15 04:39:03)ดู(57)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมพิจารณาแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference และร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2017-08-15 04:29:23)ดู(49)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560
update(2017-08-15 04:27:23)ดู(51)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com