ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 25
update(2017-08-15 04:23:37)ดู(51)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เพื่อขอใช้พื้นที่กรมชลประทาน สำหรับก่อสร้างทางลอดต่างระดับ
update(2017-08-10 05:29:16)ดู(70)ครั้ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
update(2017-08-10 02:52:12)ดู(72)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารและคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
update(2017-08-10 02:36:05)ดู(55)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 11/2560
update(2017-08-10 02:33:35)ดู(78)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
update(2017-08-10 02:29:43)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-08-04 06:31:18)ดู(76)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม
update(2017-08-01 06:06:34)ดู(67)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ผ่านระบบ VDO conference
update(2017-07-31 06:00:06)ดู(71)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
update(2017-07-31 05:58:28)ดู(67)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com