ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 และโครงการที่ชนะเลิศการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2562
update(2018-10-24 02:23:13)ดู(69)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
update(2018-10-17 07:08:32)ดู(99)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านพักสวัสดิการกองทัพบก
update(2018-10-17 06:52:17)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
update(2018-10-17 06:44:05)ดู(71)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ และบุคคลภายในจังหวัดเชียงใหม่
update(2018-10-17 06:39:54)ดู(146)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
update(2018-10-08 06:35:18)ดู(134)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค
update(2018-10-08 06:31:49)ดู(98)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561
update(2018-10-05 04:10:06)ดู(122)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านมวลชนพื้นที่อำเภอแม่แตง
update(2018-10-01 06:29:33)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลการทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-10-01 06:23:16)ดู(178)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 81 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com