ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ
update(2019-02-22 07:55:48)ดู(94)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการก่อสร้างสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์
update(2019-02-22 07:52:02)ดู(65)ครั้ง
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-02-22 07:46:45)ดู(59)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ในการลงพื้นที่ติดตามผลการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม และอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย จังหวัดลำพูน
update(2019-02-20 08:38:39)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
update(2019-02-20 08:23:38)ดู(43)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำพร้อมทั้งช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
update(2019-02-20 08:19:23)ดู(52)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ประจำปี พ.ศ.2562
update(2019-02-08 08:42:35)ดู(75)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณารายละเอียดการออกแบบการก่อสร้างและตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำแม่กวง
update(2019-02-08 08:37:49)ดู(57)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามฯ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2019-02-08 08:31:42)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
update(2019-02-08 08:27:28)ดู(51)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 151 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com