ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพด้านวิศวกรรม และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา”พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร
update(2018-07-05 07:58:57)ดู(92)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน “12 ปี สืบสาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”
update(2018-07-05 07:46:52)ดู(87)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
update(2018-07-04 07:53:58)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการประชุมติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-07-04 07:22:34)ดู(93)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1
update(2018-07-03 03:39:06)ดู(116)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
update(2018-06-29 03:47:45)ดู(122)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)
update(2018-06-27 02:41:09)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update(2018-06-26 04:54:06)ดู(61)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการตรวจราชการ และรับฟังผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-26 04:48:12)ดู(98)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-26 04:34:32)ดู(44)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com