ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562
update(2019-01-31 07:45:49)ดู(80)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
update(2019-01-31 07:41:34)ดู(83)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 ในหัวข้อ “THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change Towards Asia’s Water-Energy-Food Nexus and SDGs”
update(2019-01-31 07:29:59)ดู(44)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 07:25:21)ดู(43)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 02:20:30)ดู(48)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจำปี และการจัดหา/พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2019-01-31 08:00:22)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2562
update(2019-01-31 08:03:00)ดู(63)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่
update(2019-01-31 08:08:41)ดู(63)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 08:11:34)ดู(85)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และพิษณุโลก
update(2019-01-31 08:14:34)ดู(67)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 151 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com