ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ ราษฎรบ้านสะแพด จัดกิจกรรมตัดหญ้าและปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา
update(2017-07-31 03:53:50)ดู(62)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
update(2017-07-31 03:53:10)ดู(52)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560
update(2017-07-27 06:37:41)ดู(71)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
update(2017-07-27 06:31:34)ดู(77)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2560
update(2017-07-26 08:13:38)ดู(66)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลงาน สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
update(2017-07-26 08:10:48)ดู(57)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมคณะการประชุม The 35th Meeting of Thailand – Malaysia Joint Technical Working Group (JTWG) on the Golok River mount Improvement Project
update(2017-07-26 08:04:10)ดู(64)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
update(2017-07-26 07:52:40)ดู(54)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “จิบกาแฟ ชมนิทรรศการ งานเฉลิมพระเกียรติ”
update(2017-07-26 03:33:59)ดู(60)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมหารือการจัดพิธีรับมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทานสำหรับสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
update(2017-07-26 03:30:26)ดู(45)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 371 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com