ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ผ่านระบบ Vdo Conference
update(2018-07-31 07:47:55)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-07-26 03:48:53)ดู(56)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
update(2018-07-26 03:39:24)ดู(93)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
update(2018-07-25 02:33:07)ดู(160)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะสื่อมวลชน
update(2018-07-25 02:16:23)ดู(164)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ
update(2018-07-23 08:24:57)ดู(62)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561
update(2018-07-23 08:19:15)ดู(135)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมรับฟังบรรยายการอ่านแผนที่อากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมโดยวิทยากรจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผ่านระบบ VDO Conference
update(2018-07-23 08:14:58)ดู(109)ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์กรมชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1
update(2018-07-19 07:13:23)ดู(77)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
update(2018-07-19 07:09:22)ดู(50)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 213 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com