ภาพข่าว กิจกรรมทั้งหมด
 
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่
update(2018-06-20 07:46:26)ดู(84)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่
update(2018-06-20 04:40:45)ดู(46)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
update(2018-06-19 06:19:53)ดู(57)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
update(2018-06-19 06:11:53)ดู(49)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
update(2018-06-18 07:46:36)ดู(55)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-18 07:41:50)ดู(72)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2561
update(2018-06-15 07:53:21)ดู(70)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-15 04:21:47)ดู(50)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
update(2018-06-15 03:52:54)ดู(58)ครั้ง
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
update(2018-06-13 08:51:41)ดู(79)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 187 ข้อมูล
page: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com