ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2559
update(2016-06-03 08:45:12)ดู(239)ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติราชการ ภารกิจตามนโยบายด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง/มาตรการช่วยเหลือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2559
update(2016-05-26 14:56:06)ดู(244)ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561)
update(2016-02-02 09:50:34)ดู(297)ครั้ง
แผนยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ งานชลประทาน ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ฉบับผู้บริหาร
update(2016-02-02 09:48:34)ดู(317)ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 14 ข้อมูล
page: 1 [2]
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com