รายงานผลปฏิบัติราชการ ปี 2556
 

 

  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 เมษายน 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 มิถุนายน 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 กรกฎาคม 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 31 สิงหาคม 2556 )
  แบบรายงานผลปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 )

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com