คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง Update: 2017-06-20 04:22:35 ชม:(289)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 790/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง]


คำสั่งวันที่: 2017-06-02
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com