แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ Update: 2017-08-17 08:24:15 ชม:(103)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักงานชลประทานที่ 1 คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ]


คำสั่งวันที่: 2017-08-09
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com