คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2560 ,ข 1512/2560,ข 1513/2560,ข 1514/2560,ข 1515/2560,ข 1516/2560,ข 1517/2560 Update: 2017-10-10 02:57:08 ชม:(132)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2560 ,ข 1512/2560,ข 1513/2560,ข 1514/2560,ข 1515/2560,ข 1516/2560,ข 1517/2560]


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1512/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1513/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1514/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1515/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1516/2560 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1517/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งวันที่: 2017-10-03
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com