คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 10/13/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ Update: 2017-10-20 06:16:42 ชม:(114)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 10/13/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายพัสดุ]


คำสั่งวันที่: 2017-10-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com