ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจาอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น Update: 2017-11-16 08:09:12 ชม:( 19 )ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การออกแบบและการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3 เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจาอุโมงค์ลอดแม่น้ำปิง พร้อมส่วนประกอบอื่น ]

คำสั่งวันที่: 2017-11-14
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com