พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มทิศวิทยฐานะ และโล่ร่างวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2560 Update: 2017-11-24 07:45:08 ชม:( 30 )ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
[ พิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มทิศวิทยฐานะ และโล่ร่างวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2560 ]

คำสั่งวันที่: 2017-11-24
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com