Update: 2018-09-20 06:53:00 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2561


 

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบ สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังและการเตือนภัย สถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดิน และพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการตามความต้องการในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาบรรจุเข้าแผนของหน่วยงานประจำปี 2563 ในการนี้ ได้บรรยายสรุป สถานการณ์น้ำการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะวิกฤตน้ำ สถานการณ์น้ำท่า ข้อมูลเตือนภัยและผลการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2561 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ  โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เดน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-20
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com