Update: 2018-09-20 07:07:13 ชม:(103)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าน้อย


 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.45 น. นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าน้อย ซึ่งจัดขึ้นโดยมณฑลทหารบกที่ 33 นำโดยพันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 และประชาชนจิตอาสาชุมชนศรีปิงเมือง ในการลงพื้นที่บริเวณเขตชุมชนศรีปิงเมือง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและกำลังพล สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้ปราศจากเศษขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมถึงวัชพืชต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-9-20
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com